user_mobilelogo

Indien u zich in het kader van de echtscheidingsprocedure door een eigen advocaat, die voor uw belang opkomt, wilt laten bijstaan, maar toch met uw partner wilt overleggen dan kunt u kiezen voor scheidingsnegotiation.

Met de advocaten van beide partners en zo nodig met inschakeling van deskundigen worden onderhandelingen gevoerd, waarbij het doel is om tot voor beide partijen aanvaardbare afspraken te komen over de gerezen geschillen.

Er wordt objectieve informatie uitgewisseld en u kunt uw behoeften en verwachtingen uitspreken. Uw belangen en prioriteiten staan in alle redelijkheid op de voorgrond. 

Ons kantoor heeft jarenlange onderhandelings- en proceservaring en kan u in deze optimaal bijstaan. Mr. R.J. Sparreboom behoort tot de selecte groep van 60 toegelaten onderhandelaars wereldwijd (Master Negotiator) die alumni is van de Advanced Negotiation Master Class 2015 at Harvard Law School (PON). 

Sparreboom Advocatuur te Spijkenisse biedt u een kosteloos eerste consult aan van een half uur. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0181-659166.