user_mobilelogo

Mr. R.J. Sparreboom van ons kantoor behoort tot de selecte groep van 48 toegelaten mediators wereldwijd die alumni is van de Advanced Mediation Class 2016, Mediating Complex Disputes at Harvard Law School.

Scheidingsmediation is een bijzondere vorm van mediation. Scheidingsmediation door een vFas familierechtadvocaat-scheidingsmediator wijkt af van de andere mediations, doordat de vFAS-advocaat familiemediator partijen ook van juridische informatie voorziet en, indien van toepassing, ook de gerechtelijke procedure afwikkelt. Mr. R.J. Sparreboom van ons kantoor heeft meer dan 20 jaar ervaring als mediator.

De scheidingsmediator heeft niet alleen de taak om de communicatie tussen de partners te bevorderen, maar ook om de partners juridisch goed te informeren: neutraal en onpartijdig, zoals het bij de positie van mediator past. 

Scheidingsmediation gaat uit van principes als vertrouwelijkheid, (financiële) openheid en respectvol met elkaar omgaan; afspraken zijn pas bindend als er een overeenkomst, een convenant, tot stand komt. Om dit vast te leggen sluiten de mediator en de partners een mediationovereenkomst.

De scheidingsmediator begeleidt de partners bij hun onderhandelingen via communicatietechnieken en helpt bij het vinden van hun eigen oplossingen, maar heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Als de partners tot overeenstemming zijn gekomen, legt de bemiddelaar hun afspraken vast in een “scheidingsconvenant”. Vervolgens regelt de familierechtadvocaat-scheidingsmediator de juridische afwikkeling van de echtscheiding bij de Rechtbank.

Sparreboom Advocatuur te Spijkenisse biedt u een kosteloos eerste consult aan van een half uur. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0181-659166.